Tahiti

Tahiti je aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v systému správy dokumentů. Tahiti umožňuje jejich prohlížení, vytváření a úpravy.

Přehled vlastností

  • Klientská aplikace pro práci s dokumenty uloženými na serveru
  • Identifikace dokumentů při jejich vkládání do systému
  • Práce s řadou typů dokumentů přímo v aplikaci Tahiti např. dokumenty MS Office, emaily, obrázky
  • Podpora skenování dokumentů (stolní i vysokorychlostní skenery)
  • Import dat z digitálních fotoaparátů

Charakteristika

Tahiti je aplikace umožňující uživateli prohlížet a pracovat s dokumenty zpřístupněnými z informačního systému společnosti. Přímo v klientské aplikaci je možno zpracovávat naskenované dokumenty, fotografie (přidávat k nim komentáře), dále zpracovávat HTML dokumenty, textové dokumenty a formuláře. Dokumenty vytvářené v kancelářském software MS Office je možno upravovat přímo uvnitř aplikace. Tímto způsobem lze generovat pokročilé dokumenty a korespondenci přímo z informačního systému. Dokumenty je možno také předávat mezi uživateli, resp. napojit zpracování dokumentů na workflow.

Vkládání dokumentů

Vkládání dokumentů je možno několika způsoby: vložením souborů, individuálním skenováním předlohy, hromadným skenováním a vkládáním v podatelně, vkládáním přímo z kancelářské aplikace MS Word. V průběhu vložení dokumentu probíhá jeho identifikace, tím je zajištěno jeho správné zařazení.

Zvláštní péče je věnována podpoře rychlostních skenerů a speciálních zařízení pro systémy zpracování dokumentů.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je propracované a umožňuje snadnou manipulaci s dokumenty. Ty jsou organizovány ve stromech podle jejich logického zařazení. Dokumenty (digitální spisy) je možno upravovat jak pomocí myši, tak i klávesnice. Pracovní plocha umožňuje práci v jedno i více-dokumentovém režimu, takto je například umožněn komparativní režim.

Je možné naprosté přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů, ale i centrální nastavování vlastností. Vzhled a chování odpovídá doporučením pro ergonomické ovládání a zvyklostem daného operačního systému.