eDoklady Skenování

eDoklady Skenování

eDoklady Skenování je profesionální program umožňující efektivní skenování dokumentů. Je určen pro nasazení od malých kanceláří až po specializovaná skenovací pracoviště.

Efektivní skenování dokumentů

eDoklady skenování je propracovaný program pro skenování dokumentů. Může být použit s TWAIN a WIA kompatibilními skenery. Podporovány jsou všechny základní typy skenerů tj. ploché, s podavačem i duplexní. Program je ideální pro dávkové skenování.

PDF Export

Naskenované dokumenty je možné před jejich exportem upravit pomocí jednoduchých nástrojů (např. zvýraznění nebo vložení textu) a uspořádat jednotlivé stránky. Finální dokument lze uložit jako TIFF nebo PDF soubor nebo v některém z mnoha dalších formátů včetně JPEG, GIF, PNG a BMP. Soubory PDF je možné elektronicky podepsat.

Pokročilý export dat

eDoklady Skenování umožňují ukládat data do adresářové struktury nebo odesílat do webové služby. Formát uložení dat se definuje v samostatném profilu a uživatel má možnost ho na jedno kliknutí myši vybrat a data uložit v požadované formě. Je možné nastavit způsob pojmenování souborů, automatickou indexaci a další.

Profily s nastavením

Rozlišení, způsob skenování (šedě či barevně), oblast skenování a další parametry se definují ve skenovacích profilech. Tyto profily jsou snadno modifikovatelné. Jejich použití přináší zvýšení produktivity při skenování.

Zkvalitnění obrázků

Aplikace nabízí celou řadu funkcí pro úpravu kvality obrázků, včetně chytré kontroly kvality, vyrovnání a automatických rotací. Program také detekuje prázdné stránky, separační listy a čárové kódy (1D a 2D včetně PDF-417).

Příklad použití: Zveřejňování účetní závěrky a dalších listin

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 562/2006 Sb. zveřejněná ve Sbírce zákonů 182/2006 přinesla novinku pro ukládání do sbírky listin obchodního rejstříku. Jedná se o způsob převedení listin do elektronické podoby. Program eDoklady Skenování je vhodný pro převod listin do formátu PDF dle požadavků daných touto vyhláškou.

Vlastnosti

Základní vlastnosti

 • Efektivní skenování dokumentů
 • Propracované uživatelské rozhraní
 • Vysoká propustnost aplikace díky paralelnímu zpracování

Podporované skenery

 • Podpora všech běžných typů skenerů a multifunkčních zařízení (MFC)
 • Stolní a deskové skenery
 • Středně a velmi výkonné skenery s podavačem, duplexní skenery
 • Podpora rozhraní Twain 1.9
 • Podpora WIA rozhraní V1 (Windows XP) i V2 (Windows Vista/7)

Dávkové skenování

 • Skenování více dokumentů současně
 • Separační listy - automatická detekce nového dokumentu
 • Detekce prázdných stránek – automatické vyloučení prázdných stránek z následného zpracování.

Optimalizace

Kvalita výstupu skenování pomocí eDoklady Skenování patří ke špičce v oboru. Program používá nejrůznější optimalizační techniky pro zachování odpovídající kvality dokumentu při minimalizaci velikosti daného dokumentu. Základní použité optimalizační techniky jsou:

 • Chytrá kontrola kvality – naskenovaný dokument je automaticky nabídnut uživateli v několika verzích s rozdílnou kvalitou a velikostí daného dokumentu.
 • Adaptabilní thrasholding – při převodu obrázku do 1 bitové hloubky optimálně zajišťuje zachování čitelnosti dokumentu.
 • Obrázek 1: Adaptabilní thrasholding
 • Detekce natočení stránky a automatické vyrovnání
 • Automatické operace po skenování jako je rotace - umožňuje například skenování formátu A5 naležato a tím zvýšení produktivity.
 • Uživatelské moduly – např. odstranění specifického pozadí apod.

Podporované formáty

 • Podpora mnoha běžných formátů (JPEG, PNG, TIFF, GIF, BMP, …)
 • Podpora průmyslových standardů pro kompresi TIFF: CCITT T.6 (Group 4), CCITT T.3, LZW, JPEG
 • Uložení dokumentu do PDF
  • PDF s elektronickým podpisem
  • formát PDF/A pro dlouhodobou archivaci (dle standardu ISO 19005-1:2005)

Čárové kódy

Program umožňuje rozpoznávání čárových kódů 1d (EAN 13, Code 128, Code 39, …), 2d (PDF417, Data Matrix, QR Code, …). Vytěžené informace je možné uložit jako součást dokumentu a dále zpracovávat.

Upozornění: Tato součást není obsažena ve standardní verzi programu. Jedná se o doplňkový modul.

Uložení a export dat

Naskenované dokumenty lze zpracovávat i v dalších programech a návazných aplikacích. V aplikaci je možné vytvářet exportní profily. Možnosti exportních profilů jsou:

 • Definice schéma pojmenovávání souborů a adresářů
 • Automatická indexace
 • Možnost zavolání vnější aplikace při exportu
 • Uložení do adresářové struktury
 • Odeslání emailem
 • Odeslání dat do webové služby

Rozšiřitelnost a integrace

 • Možnost integrace s dalšími aplikacemi
 • COM rozhraní, příklady součástí SDK
 • Předpřipravené rozhraní pro webové služby (Java, .Net)
 • Uživatelské moduly pro export dat (C++, Java, JavaScript)

Obchod / E-shop

Obchod se nepodařilo načíst