Jazyky

eDoklady Skenování

Elektronicky podepsané PDF

Program eDoklady Skenování umožňuje vytváření PDF souborů s elektronickým podpisem. U podepsaných souborů je možné ověřit jejich pravost. V rámci rozšířené podpory je PDF je také možné vytvářet soubory určené pro dlouhodobou archivaci ve formátu PDF/A (dle standardu ISO 19005-1:2005).

eDoklady Skenování - novinky

Produkt eDoklady Skenování přináší ve verzi 5.5. řadu nových a vylepšených funkcí.Unknown Object

Skenování s WIA ovladači

Programy eDoklady Skenování a Tahiti od verze 5.5 umožňují skenovat nejen pomocí TWAIN ovladače, ale také pomocí WIA ovladače. K některým skenerům jsou dostupné pouze WIA ovladače. Tato funkcionalita je dostupná v systémech Windows XP, Vista a 7.

Možnosti uložení dokumentů

Naskenované dokumenty jsou uloženy uvnitř programu v jeho pracovní oblasti. Po jejich naskenování a kontrole je možné je exportovat buď jednotlivě nebo jako celou dávku. Tu je možné uložit jak do adresářové struktury na disk, tak do webové aplikace. Způsob uložení naskenovaných dokumentů záleží na použití aplikace. Možnosti uložení dokumentů:

eDoklady Skenování - Instalace (Podrobně)

Program eDoklady Skenování je k dispozici jako MSI balíček. Po jeho instalaci je nutné program aktivovat. Cílem aktivace je nahrát do určeného místa na disku soubor s licenčním klíčem. Soubor (license.key) s licenčním klíčem se hledá postupně v těchto umístěních:

eDoklady Skenování - Integrace

Program eDoklady Skenování je možné integrovat s vaší aplikací nebo firemním procesem a ihned takto získat možnost profesionálního skenování. Program za tímto účelem poskytuje několik rozhraní, která umožňují provedení integrace na různé úrovni. Nejnsazší varianta umožňuje takovou integraci během několika minut.

Demonstrační server (Java) pro upload naskenovaných stránek

Pro vyzkoušení uploadu naskenovaných stránek můžete použít jednoduchou webovou aplikaci, která ukládá přijaté dokumenty na disk. Aplikaci si můžete stáhnout zde: tahitiuploader.war.

Skenování pro webové služby

Naskenované dokumenty je možné přenést na server pomocí pomocí protokolu HTTP. Dokumenty jsou vkládány jako jedna dávka obsahující všechny dokumenty, jejich stránky a atributy.

Přenos si můžete vyzkoušet s testovacím serverem vytvořeným v Javě: http://www.lightcomp.cz/tahiti-skenovani-upload-java

Data jsou přenášena v jedné MULTIPART zprávě složené ze dvou částí obsahující příkaz a data dávky.

Možnosti exportu a uložení naskenované dávky na disk

Program poskytuje několik možností uložení naskenovaných dat na disk.

  • uložení jednotlivého dokumentu
  • uložení celé dávky, tj. všech dokumentů současně

Tento článek ukazuje možnosti exportu celé dávky. Dávku je možno exportovat z kontextového menu (pravé tlačítko myši) v okně Identifikace dokumentů nebo ve správci dávek (viz. obrázek).

Seznámení se s programem eDoklady Skenování

Seznámení se s programem eDoklady Skenování

Petr Pytelka, Tomáš Pytelka

LightComp v.o.s.


Abstrakt

Článek popisuje základní použití programu eDoklady Skenování. Detailní popis skenování a všech jeho možných nastavení není předmětem tohoto článku.

Syndikovat obsah