Jazyky

Dokumentace

Možnosti uložení dokumentů

Naskenované dokumenty jsou uloženy uvnitř programu v jeho pracovní oblasti. Po jejich naskenování a kontrole je možné je exportovat buď jednotlivě nebo jako celou dávku. Tu je možné uložit jak do adresářové struktury na disk, tak do webové aplikace. Způsob uložení naskenovaných dokumentů záleží na použití aplikace. Možnosti uložení dokumentů:

eDoklady Skenování - Integrace

Program eDoklady Skenování je možné integrovat s vaší aplikací nebo firemním procesem a ihned takto získat možnost profesionálního skenování. Program za tímto účelem poskytuje několik rozhraní, která umožňují provedení integrace na různé úrovni. Nejnsazší varianta umožňuje takovou integraci během několika minut.

Definovaná workflow

Definovaná workflow

Tomáš Pytelka


Abstrakt

Tento dokument popisuje definovaná workflow v projektu eDoklady Účetní.

Seznámení se s programem eDoklady Skenování

Seznámení se s programem eDoklady Skenování

Petr Pytelka, Tomáš Pytelka

LightComp v.o.s.


Abstrakt

Článek popisuje základní použití programu eDoklady Skenování. Detailní popis skenování a všech jeho možných nastavení není předmětem tohoto článku.

Jak si nejlépe užít demo

Jak si nejlépe užít demo

Tomáš Pytelka

LightComp v.o.s.

Abstrakt

Článek seznamuje se základními možnostmi služby eDoklady Účetní. Vše je prezentováno na zkušební verzi služby eDoklady Účetní. Výklad postupuje shodně s průchodem došlé faktury systémem a jednotlivými fázemi jejího zpracování.

Tvorba PDF v souladu s vyhláškou 562/06 Sb.

Tvorba PDF v souladu s vyhláškou 562/06 Sb.

Petr Pytelka, Tomáš Pytelka

LightComp v.o.s.


Abstrakt

Článek popisuje použití programu eDoklady Skenování pro tvorbu PDF souboru v souladu s vyhláškou 562/06 Sb. Tato vyhláška stanovuje způsob převodu listin do elektronické formy (formát PDF).

Převod dokumentů do elektronické podoby je možný více způsoby. Program eDoklady Skenování převádí dokumenty z papírového originálu jejich naskenováním. Detailní popis skenování a všech jeho možných nastavení není předmětem tohoto článku.

Syndikovat obsah