Jazyky

TahitiServer - První kroky II

Tahiti Server je novou komponentou, která umožňuje automatizované zpracování dokumentů (např. v MS Word, vložení dat z databáze, skriptu a následný převod do PDF). Tato komponenta je dostupná od verze 5.1.3.x. Tento článek představuje novinky verze 5.1.4.3

Konfigurace

Konfigurace serveru byla rozšířena tak, že její součástí je nastavení uživatelů pro administraci serveru. Ukázka celého konfiguračního souboru:

<?xml version="1.0"?>
<!-- This is TahitiServer configuration file
attribute port - is port for administration
-->
<TahitiServer port="7741">
<!-- Users allowed to connect to the server over web interface -->
<Users>
<User name="admin" password="a"/>
</Users>

<Domains>
<!-- Each domain is configured in the tag <Domain.... />
- name - name of the domain
- user - user name
- password - password to connect to the server
Example:
<Domain name="demo.local" user="xuser" password="xpass" />
-->
<Domain name="demo.local" user="pyta" password="p" />
</Domains>

</TahitiServer>

Sekce <Users> obsahuje seznam uživatelů, kteří jsou oprávněni přistupovat k administračnímu rozhraní.

Protokolování

Server automaticky vytváří po startu textový soubor s protokolem o jeho běhu. Standardně je vytvořen adresář TahitiServer.log v místě souboru TahitiServer.exe a v něm je vytvořen centrální protokol pro systémové zprávy - TahitiServer-YYYYMMDD.log a potom samostatné soubory pro každou doménu a den.

Cílový adresář, kam je protokol ukládán, je možno upravit pomocí atributu logDirectory. Příklad:

<?xml version="1.0"?>
<TahitiServer port="7741" logDirectory="c:\logs\TahitiServer" >
.....

Webové rozhraní

Webové rozhraní vyžaduje autorizaci (mimo stránek se stavem pro Nagios). Uživatelské jméno a heslo pro administraci je součástí konfigurace. Po přihlášení je zobrazena stránka, kde je v horní části uveden stav serveru následovaný seznamem domén s jejich stavem. Podrobnosti o doméně je možno zjistit kliknutím na ní.

ukazka rozhrani

Součástí informací o doméně je v případě výskytu chyby v dokumentu také její popis (pole Last Exception). Na obrazovce s dalšími detaily o posledním chybném dokumentu je možno tento vymazat.