Jazyky

Profily v Tahiti 5.0.5

Ve verzi 5.0.5 došlo k přepracování profilů. Cílů bylo několik - tím primárním bylo zjednodušení uživatelského rozhraní a možnost snadného přepínání mezi pracovními režimy. Při prvním spuštění této verze dojde k zobrazení uvítací obrazovky s možností výběru profilu.

Tahiti - ukázka

Nové je tlačítko na nástrojové liště označené číslicí 1 - slouží pro přepínání mezi jednotlivými profily. V seznamu (2) na uvítací obrazovce jsou vidět dostupné profily mezi kterými může uživatel vybírat. Výběrem profilu v uvítací obrazovce dojde k jeho přepnutí - je použita originální konfigurace, která je součástí distribuce Tahiti - tj. nepoužijí se změny, které si uživatel v profilu udělal. Pro běžné přepínání je určeno tlačítko (1), které zachovává tyto změny - např. přepnutí mezi prohlížením dokumentů a skenováním.

V základní verzi jsou připraveny 4 profily + úvodní:

  • zobrazování dokumentů
  • skenování
  • import fotografií
  • práce s Damis - není standardně viditelný

Nastavení nových profilů

Výchozí profily jsou v adresáři TahitiProfiles v distribuci Tahiti. Přesný popis souborů je v dokumentaci. Základem je však soubor profiles.xml, kde jsou definovány všechny profily. Profily mohou být plně předefinovány jako součást nastavení domény.

<?xml version="1.0"?>
<TahitiProfiles>
<Profile id="tahitiDefault"
contentUrl="chrome://tahiti/content/intro.xul"
saveChanges="0">
<Name>Introduction</Name>
<Name xml:lang="cs">Uvítání</Name>
<Name xml:lang="en">Introduction</Name>
<Description>This profile is used when Tahiti is run for first time. It can be later used to change or restore profile.</Description>
<Description xml:lang="cs">Profil použitý při prvním spuštění Tahiti. Může být pozdějí použit pro změnu nastavení nebo obnovení profilu.</Description>
</Profile>
<Profile id="tahitiDocViewer">
<Name>Documents</Name>
<Name xml:lang="cs">Dokumenty</Name>
<Name xml:lang="en">Documents</Name>
<Description>Recommended profile for document viewing and editing.</Description>
<Description xml:lang="cs">Zobrazení vhodné pro prohlížení a úpravu dokumentů.</Description>
</Profile>
</TahitiProfiles>

Výše uvedená ukázka je částí souboru profiles.xml. Každý profil je identifikovaným svým id, tj. takto se musí také jmenovat soubor s jeho konfigurací. Uzel Name je uživatelsky viditelné jméno a Description je popis profilu. Součástí definice profilu mohou být také atributy, které určují jeho další vlastnosti, viz. dokumentace:

AttributeRequiredDescription
id yes Profile identifier; this is the primary key for identifying profile.
contentUrl no Optional attribute; this is URL of the file which will be opened when user select this profile. Default profile uses this option to open introduction page.
saveChanges no Option allows to control if user changes should be saved. Default value is 1; changes are automaticly saved. Possible values: 0|1
visible no Flag if profile is visible for users. Default value is 1; profile is visible. If this value is 0 profile is hidden. Possible values: 0|1