Jazyky

Logo v dopisech

Verze 5.0.5.3. přináší změnu COM rozhraní tak, aby bylo možno při zpracování dopisů přistupovat k odpovídajícím objektům v Tahiti.

Cíl: Pokud je v dokumentu nastaven atribut Tahiti.TPKG.Logo=1 mělo by být v dopisu viditelné logo, obráceně pokud je nastaven Tahiti.TPKG.Logo=0 nebo atribut není přítomen nemělo by být vidět. Otázkou nyní je, jak se ze skriptu fill.vbs (zpracování dopisu) dostat k dalším objektům.

Součástí Tahiti je dokumentace pro COM rozhraní (soubor TahitiComAPI.chm - nebo zde ke stažení TahitiComAPI.chm, online verze http://frnk.lightcomp.cz/docs/tahiti5/comapi ).

V běžícím skriptu je dostupný objekt package, který je typu tcomIPackageOle (viz dokumentace). Pomocí tohoto objektu lze získat rodiče zobrazeného objektu a takto přečíst jeho atributy:

set domain = package.domain
set attrs = package.source.parent.attributes
On Error Resume Next
set attr = attrs.item("Tahiti.TPKG.Logo")
On Error Goto 0
if IsEmpty(attr) then
 domain.application.MsgBox domain.MainFrame, 0, "Missing attribute Tahiti.TPKG.Logo", ""
else
 domain.application.MsgBox domain.MainFrame, 1, "Attribute Tahiti.TPKG.Logo="&attr.value, ""
end if

Jak testovat

Pro otestování balíčku je připraven skript createDocumentWithTPKG.vbs, který vytvoří nový dokument a nastaví mu příslušné atributy. Přidání atributu vypadá takto:

  set attr = attrs.AddAttribute("Tahiti.TPKG.Logo", "0")
  doc.AddPage fileName, "tahiti.package"