Jazyky

Možnosti exportu a uložení naskenované dávky na disk

Program poskytuje několik možností uložení naskenovaných dat na disk.

  • uložení jednotlivého dokumentu
  • uložení celé dávky, tj. všech dokumentů současně

Tento článek ukazuje možnosti exportu celé dávky. Dávku je možno exportovat z kontextového menu (pravé tlačítko myši) v okně Identifikace dokumentů nebo ve správci dávek (viz. obrázek).

Detailní parametry probíhajícího exportu je možno nastavit v následujícím kroku.

První volbou je určení cílového adresáře. Dále je nutné zvolit jakým způsobem budou převedeny jednotlivé dokumenty (tj. složky vzniklé při skenování) na jednotlivé soubory. Možnosti exportu:

  1. Dokument bude vyexportován jako jeden soubor - volba "Jeden soubor"
  2. Každá stránka dokumentu bude uložena jako samostatný soubor - volba "Více souborů"
  3. Pro každý dokument bude založena samostatná složka

Dále je nutné určit cílový formát exportovaných souborů. V případě varianty 2 a 3 je možné soubory uložit beze změny formátu. V případě první varianty je nutné všechny stránky vložit do jednoho souboru - PDF nebo TIFF.

Název souboru/adresáře

Název lze definovat v poli název, součástí názvu také mohou být proměnné, které jsou nahrazeny aktuálními hodnotami:

Proměnná Význam
%Yrok ve formátu RRRR, například 2010
%yrok ve formátu RR, například 10 (pro rok 2010)
%mměsíc ve formátu MM, například 02 pro únor
%dden ve formátu DD, například 27
%Hčas exportu, hodiny
%Mčas exportu, minuty

Za název souboru může být volitelně přidán index tohoto souboru. U takto přidávaného indexu lze určit výchozí hodnotu a jeho délku ve znacích. Koncovka souboru je určena automaticky na základě zvoleného formátu.