Jazyky

Skenování pomocí síťových zařízení Xerox WorkCenter

Tahiti řady 5.1.x (od verze 5.1.0.0) umožňuje automatický import souborů naskenovaných na zažízeních Xerox WorkCenter. Importované soubory je možno přímo načíst nebo dále zpracovat a vytěžit z nich data (rozpoznání čárových kódů, transformace apod.).

Konfigurace

Konfigurace je uložena v souboru XeroxImport.xml v uživatelském profilu. Ukázka souboru pro čtení naskenovaných dat ze sdíleného adresáře:

<?xml version="1.0"?>
<XeroxImport interval="10">
<Directory path="z:\xerox\import">
<PageProcessor />
<Output />
</Directory>
</XeroxImport>

Atribut interval je interval v sekundách mezi kontrolami obsahu adresáře. Konfigurace jednotlivého adresáře obsahuje cestu, která bude kontrolována. Další konfigurace je shodná s konfigurací skenovacího profilu, tj. s obsahem souboru scans.xml.

Možnosti zpracování

Importovaná data je možno zpracovávat zcela shodným způsobem jakoby byla skenována lokálně, tj. lze nastavit separace (dělení na dokumenty), rozpoznávání čárových kódů, rotace atd.