Jazyky

TC Příklady užití

Potřeba vytěžování formulářových dat se dnes vyskytuje v nejrůznějších oblastech, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

Restaurace a hotely

V restauracích a zejména v hotelech často dochází k vyplňování dotazníků ohledně spokojenosti klienta. Při větších objemech je vhodné zvolit automatické vytěžování dat a tím získat celkový pohled na spokojenost klientů v určité období - sledovat vývoj. Tímto způsobem lze získat perfektní odezvu na zavádění novinek v zařízení (snahy o zlepšení) a měřit tak jejich úspěšnost.

Školy

Základní, střední a zejména vysoké školy stále častěji volí způsob automatického vyhodnocování testů. Jedná se hlavně o přijímací řízení, ale i o testy v rámci průběžného hodnocení studentů. Vyhodnocení testů tímto způsobem lze získat ve velmi krátkém čase a vysokou mírou spolehlivosti.

Veřejné výzkumy

V průběhu nejrůznějších veřejných výzkumů dochází k nasbírání větších objemů odpovědních formulářů. Následná stará metoda "ruční přepisování odpovědních formulářů do počítače" je časově náročná a vykazuje značnou míru chybovosti. Vytěžení dat pomocí počítače je dnes prakticky jedinou rozumnou možností, jak takový úkol úspěšně zvládnout.