Jazyky

Elektronicky podepsané PDF

Program eDoklady Skenování umožňuje vytváření PDF souborů s elektronickým podpisem. U podepsaných souborů je možné ověřit jejich pravost. V rámci rozšířené podpory je PDF je také možné vytvářet soubory určené pro dlouhodobou archivaci ve formátu PDF/A (dle standardu ISO 19005-1:2005).