Jazyky

eDoklady Skenování - Integrace

Program eDoklady Skenování je možné integrovat s vaší aplikací nebo firemním procesem a ihned takto získat možnost profesionálního skenování. Program za tímto účelem poskytuje několik rozhraní, která umožňují provedení integrace na různé úrovni. Nejnsazší varianta umožňuje takovou integraci během několika minut.

Základní způsoby integrace eDoklady Skenování:

 1. Ovládání z příkazové řádky
 2. Export dat
  • V požadovaném formátu na disk s možností notifikace
  • Do webové služby
 3. Integrace s použitím COM rozhraní
 4. Uživatelský modul

Projděte jednotlivé možnosti integrace programu eDoklady Skenování a vyberte tu optimální. Naši specialisté jsou připraveni je s Vámi konzultovat.

SDK

Pro provedení integrace a rozšířenou nápovědu je k dispozici balík SDK (Software Developer Kit). V rámci SDK lze nalézt všechny binární soubory, dokumentaci a soubory pro vývojáře. SDK e společné pro všechny programy založené na platformě Tahiti. Toto SDK je dostupné na adrese http://lightcomp.com/tahiti-download.

Ovládání z příkazové řádky

Nejjednoduším způsobem integrace je použití specializovaného modulu, který je možné volat z příkazové řádky. Tento modul může provést skenování, export naskenovaných dat, případně další akce. Součástí SDK v adresáři sdk/scripts/vbs je soubor scan2pdf.vbs. Tento soubor spustí program eDokladySkenování, naskenuje pomocí výchozího profilu to co je ve skeneru a provede uložení naskenovaných dat do PDF. Skript vrací návratový kód 0 v případě úspěšného provedení akce.

Příklad volání:

scan2pdf.vbs c:\temp\vystup.pdf

Tento skript můžete upravit dle svých potřeb a distribuovat jako součást vaší vlastní aplikace.

Výhody Nevýhody
 • velmi rychlé řešení
 • snadná integrace
 • není závislé na programovacím jazyku
 • omezené možnosti parametrizace

Export dat

Naskenované dokumenty je možné pomocí exportních modulů ukládat v požadovaném formátu na souborový systém nebo přes protokol HTTP do webové služby. Možnosti exportu jsou detailněji popsány v samostatném článku. Exportovat lze samostatné dokumenty, ale také celé skupiny dokumentů, tzv. dávky.

Výhody Nevýhody
 • uživatelsky komfortní řešení
 • detailní nastavení exportu
 • nevyžaduje programování
 • nelze vytvářet vlastní
  exportní moduly

Integrace s použitím COM rozhraní

COM rozhraní umožňuje velmi precizní integraci produktu eDoklady Skenování s vaší aplikací. Je možné programově řídit zobrazení hlavního okna aplikace, spouštět skenování, a jednotlivé exporty. Integrace je možná do aplikací vyvýjených v prostředích s podporou COM rozhraní jako je .Net (C#), Delphi, Visual Basic, C++, VB Script a další.

Pro integraci lze vyjít z příkladů, které jsou součástí SDK.

Výhody Nevýhody
 • plná kontrola nad aplikací a skenovacím procesem
 • uživatelsky komfortní integrace
 • náročnější na integraci

Uživatelský modul

Data z aplikace je možné exportovat v několika formátech na disk nebo do webové služby. Pokud Vám žádný z těchto formátů nebude vyhovovat, tak je možné vytvářet uživatelské exportní moduly. Tyto moduly je možné programovat velmi podobným způsobem jako se vytvářejí extenze do prohlížeče Firefox (rozhraní XPCOM, jazyky C++ nebo JavaScript). Všechny potřebné nástroje jsou součástí SDK a také příslušná dokumentace. Požadovaný exportní modul pro Vás také můžeme vytvořit.

S další pokročilou integrací Vám rádi pomohou naši specialisté.