Jazyky

Rozpoznávání - TestsChecker

Ikona Tests Checker Koupit hned

Tests Checker je přední OMR (Optical Mark Recognition) software pro zpracování testů, průzkumů a hlasování. Jedná se o program pro rozpoznávání značek, zaškrtávacích polí a čárových kódů z papírových formulářů.
Program automatizovaně rozpozná data z naskenovaných formulářů, resp. záznamových archů. Součástí zpracování je i základní vyhodnocení dat s bohatými možnostmi jejich exportu dat pro další analýzu. Formuláře je možné vytvářet v běžném textovém editoru a tisknout na standardní tiskárně.

 

Spolehlivý a výkonný

Program rozpoznává formuláře s velmi vysokou spolehlivostí. Je například používán pro certifikační a přijímací zkoušky. Vysoká výkonnost umožňuje zpracování většího objemu formulářů v řádu minut. Program dokáže rozpoznat na běžném počítači 700 stránek za minutu.

Vizuální systém tvorby šablon

Pro tvorbu šablon záznamových archů je součástí programu grafický editor šablon.
Vytvoření šablony pro rozpoznávání je tak pohodlné a přehledné.

Čárové kódy

Program umožňuje rozpoznávání čárových kódů. Ty lze například využít k identifikaci konkrétního formuláře nebo respondenta.

Kontinuální rozpoznávání formulářů

Tests Checker je využíván ke zpracovávání velkého množství záznamových archů.
Nová komponenta Tests Checker Droid umožňuje kontinuální běh nad vybraným adresářem a tak průběžně rozponávat nové formuláře ze vstupu.

Přehledný a moderní

Tests Checker je navržen tak, aby co nejlépe a zároveň přehledně pomáhal uživateli ve zpracování záznamových archů. Uživatelské rozhraní je realizováno pomocí moderních technologií přinášející intuitivní ovládání.

Přizpůsobitelný

Program umožňuje řadu podrobných nastavení způsobu vyhodnocování záznamových archů. Většina hodnot je přednastavena na základě naší dlouholeté zkušenosti.

Pro úpravy funkcí či zavedení speciálních lze použít vestavěný skriptovací jazyk.

Testování

Program umožňuje přímé vyhodnocování testů a jejich bodování. Je možné vybírat z několika způsobů bodování.

Program podporuje vyhodnocení otázek, u kterých je možné zvolit několik odpovědí současně tzv. Multiple Choice Questions.

 

Zpracování formulářů probíhá v několika snadných krocích, které jsou zachyceny na obrázku.

  1. Návrh a vytvoření záznamových archů - následný tisk a vyplnění archů
  2. Vytvoření šablony pro vyhodnocení
  3. Skenování záznamových archů
  4. Rozpoznání archů a export výsledků

Potřeba vytěžování formulářových dat se dnes vyskytuje v nejrůznějších oblastech, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

Restaurace a hotely

V restauracích a zejména v hotelech často dochází k vyplňování dotazníků ohledně spokojenosti klienta. Při větších objemech je vhodné zvolit automatické vytěžování dat a tím získat celkový pohled na spokojenost klientů v určité období - sledovat vývoj. Tímto způsobem lze získat perfektní odezvu na zavádění novinek v zařízení (snahy o zlepšení) a měřit tak jejich úspěšnost.

Školy

Základní, střední a zejména vysoké školy stále častěji volí způsob automatického vyhodnocování testů. Jedná se hlavně o přijímací řízení, ale i o testy v rámci průběžného hodnocení studentů. Vyhodnocení testů tímto způsobem lze získat ve velmi krátkém čase a vysokou mírou spolehlivosti.

Veřejné výzkumy

V průběhu nejrůznějších veřejných výzkumů dochází k nasbírání větších objemů odpovědních formulářů. Následná stará metoda "ruční přepisování odpovědních formulářů do počítače" je časově náročná a vykazuje značnou míru chybovosti. Vytěžení dat pomocí počítače je dnes prakticky jedinou rozumnou možností, jak takový úkol úspěšně zvládnout.

Možnosti zakoupení produktu:

Licence Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Nová licence * 28 000 Kč 1 143 € 33 880 Kč 1 383 €
Upgrade z verze 2.x * 18 000 Kč 735 € 21 780 Kč 889,4 €
Prodloužení aktualizací o rok 7 000 Kč 286 € 8 470 Kč 346 €
Licence pro základní a střední školy Nabídka pro základní a střední školy

* K licenci získáte zdarma přístup k aktualizovaným verzím programu po dobu 1 roku a neomezenou podporu po dobu 60 dní od zakoupení pro zavedení systému. Podpora je poskytována telefonem a emailem.

V případě jednorázového zpracování formulářů je možné poskytnout licenci pouze pro toto zpracování. Náš tým je připraven s Vámi diskutovat Vaše potřeby.

Pro rychlé seznámení se s prostředím programu Tests Checker využijte krátké tutoriály, které jsme pro Vás připravili. Základní orientaci v programu tak zvládnete ještě rychleji.

Základy práce s Tests Checker

1. část - Rozpoznání naskenovaných záznamových archů (5 min.)

Tento tutoriál Vás provede procesem rozponání vyplněných záznam. archů a provedením ruční korektury u problematických políček.

2. část - Vytvoření nové šablony (5-10 min.)

Jak vytvořit novou šablonu podle které program rozpozná vyplnění záznamový archů vám ukáže tento tutoriál.

Zkušební verze - Zdarma

Zkušební verze umožňuje zpracování a rozpoznání dokumentů bez omezení. Data je možné exportovat jen pro první tři soubory v dávce. Editor šablon naobsahuje žádná omezení.

Tuto verzi je možné aktivovat na plnou verzi pomocí vložení aktivačního klíče.

Děkujeme za vyzkoušení softwaru LightComp.


Aktuální verze: 3.6.7.0

Instalační balíček: TestsChecker-3.6.7.0-cs.msi (15MB)

 

Upozornění:

Pro spávné a efektivní používání programu, prosíme věnujte několik minut dokumentaci nebo projděte připravený výukový tutoriál.

Program TestsChecker je používán a zdokonalován od roku 1998. Tests Checker vyniká vysokou mírou spolehlivosti a je využíván ve školství, lékařství a dalších oblastech zpracování a vyhodnocování papírových formulářů.

Program ja využíván více než 100 středními školami pro zpracování přijímacích řízení, několika univerzitami v České republice a dalšími organizacemi ve školství jako je Scio.

V oblasti lékařství farmacie je program používán pro převod dotazníků do elektronické podoby. Tento převod umožňuje následné statistické vyhodnocení prováděných studií.

ScioWeb

Společnost Scio, jejímž polem působnosti je zejména zjišťování a hodnocení výsledků vzdělávání, působí v oblasti českého školství od roku 1996. Program Tests Checker je společností využíván pro vyhodnocování všech typů testů a dotazníků. Vysoká míra spolehlivosti umožňuje jeho nasazení i pro Národní Srovnávací Zkoušky a další typy srovnávacích zkoušek.

 

 

Naši specialisté jsou připraveni s Vámi konzultovat možnosti převodu a zpracování dotazníků a testů i ve Vaší organizaci.